Zarząd

Jan Znamiec rtm. kaw. och.

Prezes Zarządu

ur. 27 grudnia 1966 roku w Krakowie - rotmistrz Kawalerii Ochotniczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykonuje zawód adwokata w Krakowie od 1995 roku. Współzałożyciel i dowódca Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego. Członek Kawaleryjskiego Klubu Myśliwskiego. W Federacji Kawalerii Ochotniczej pełnił funkcję Sędziego Sądu Honorowego, członka Komisji Rewizyjnej. Od kwietnia 2017 pełni obowiązki Prezesa Federacji Kawalerii Ochotniczej. Odznaczony srebrny krzyżem zasługi, medalami pro patriae, pro memoriae, złotym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej, złotym medalem zasłużony dla pożarnictwa. Kawaler odznak honorowych Szwadronu Reprezentacyjnego WP, Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP, Kawalerii Ochotniczej w barwach 8 Pułku Ułanów, 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, 3 Pułku Ułanów, Pułku 3 Strzelców Konnych, 5 Pułku Strzelców Konnych. Zawodnik dyscypliny militari oraz posiadający III klasę sportową w dyscyplinie jeździeckiej skoki przez przeszkody.

Dariusz Waligórski rtm. kaw. och.

V-ce Prezes Zarządu

Hipoterapeuta, Instruktor rekreacji ruchowej z specjalnością jazda konna. Właściciel Ośrodka Jeździeckiego w Toporzysku. Instruktor harcerski  (1984 – 1996) harcmistrz (ZHP, ZHP-1918, ZHR), założyciel drużyny harcerskiej w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych, przekształconej później w szwadron Toporzysko. Rotmistrz Kawalerii Ochotniczej, dowódca szwadronu w latach 2008 – 2014 i 2016 do nadal. Jeden z inicjatorów powstania Federacji Kawalerii Ochotniczej, członek władz FKO (2006 – 2014), założyciel i pierwszy komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej (2011 – 2014). Organizator i komendant dużych imprez kawaleryjskich min. Konnej Wyprawy „Wrześniowy Szlak” w 2009, Wielkiej Rewii Kawalerii na Krakowskich Błoniach w 2013r i Polowych Manewrów Kawalerii w Woli Gułowskiej 2014, 2015 i 2016r. Członek Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego (z przerwą) od 1993r. Organizator hipoterapi w Toporzysku od 2003r. Inicjator odtworzenia Oddziału Małopolskiego PTHip, członek Zarządu Oddziału Małopolskiego PTHip (2010 – nadal).

Założyciel Stowarzyszenia Klub Sportowy „BÓR” i wieloletni jego v-ce Prezes i Prezes Zarządu.

Założyciel i prezes Stowarzyszenia KAWALERIA

Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Podkuwaczy (obecnie członek Zarządu)

Uhonorowany wieloma odznaczeniami i odznakami honorowymi, min. odznaką honorową Pułku 3 Strzelców Konnych, Honorową Srebrną Odznaką PZJ, Złotym Krzyżem Zasługi.

Piotr Szakacz rtm. kaw. och.

V-ce Prezes Zarządu – Komendant CWKO

Ur. 16.11.1983 r. w Warszawie. Od 2003 r. dowódca i założyciel Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego, prezes stowarzyszenia. Wcześniej ochotniczo służył w Szwadronie Kawalerii Ochotniczej w barwach 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Pierwszą styczność z kawalerią miał w dzieciństwie na początku lat 90, dzięki kontaktom ze Szwadronem Ziemi Radomskiej w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych. Od 2004 instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, od 2006 instruktor szkolenia podstawowego PZJ, od 2011 instruktor sportu PZJ. Posiadacz instruktorskich uprawnień międzynarodowych Equestrian Passport IGEQ. Egzaminator na odznaki jeździeckie PZJ, sędzia WKKW i Militari. Od 2014 roku Komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Wielokrotnie miał zaszczyt dowodzić oddziałami kawalerii ochotniczej z całej Polski - w tym w czasie Święta Kawalerii w Warszawie czy Wielkiej Rewii Kawalerii w Krakowie. 

Odznaczony Medalem Pro Patria oraz złotą odznaką Federacji Kawalerii Ochotniczej. Kawaler odznak pułkowych i pamiątkowych: Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego, 1 Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich, 1 Dywizjonu Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP, Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Szwadronu Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej z Grudziądza. Członek Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej II RP.

Organizator uroczystości i wydarzeń o tematyce kawaleryjskiej w tym m.in. czterech edycji Warszawskich Dni Kawaleryjskich w Łazienkach Królewskich oraz inicjator i pomysłodawca powołania nagrody im. gen. bryg. Bolesława Wieniawy - Długoszowskiego. Absolwent Instytutu Historycznego UW, wcześniej także Akademii Filmu i Telewizji. Autor felietonów i filmów dokumentalnych dla m.in. Polskiego Związku Jeździeckiego i TVP Historia. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem stajni - Jeździeckiego Klubu Sportowego Umiastów obok Warszawy i Klubu Jeździeckiego Łańsk na terenie ośrodka rządowego obok Olsztyna, jest współwłaścicielem kilkunastu koni.

Jan Urban rtm. kaw. och.

Skarbnik

Służbę w Kawalerii Ochotniczej rozpoczynał  w barwach 8PU Ks. Józefa Poniatowskiego w Szwadronie Niepołomice . Inicjator  przywrócenia tradycji 20 PU  im. Króla  Jana III Sobieskiego w kawalerii ochotniczej , w latach 2011 - 2015 dowódca  oddziału Kawalerii Ochotniczej „ Szwadron Podkarpacie” w barwach 20 PU. Instruktor harcerski w stopniu Harcmistrza, samorządowiec, realizator szeregu przedsięwzięć  z zakresu edukacji historycznej , sportów jeździeckich.

Franciszek Paweł Żmudzki por. kaw. och.

Sekretarz

Urodził się 15 października 1964 roku w Katowicach, absolwent Krakowskiej AWF, ukończył również podyplomowe studia Zarządzania i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym i podyplomowe studia Retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo zajmuje się doradztwem ubezpieczeniowym i inwestycyjnym, żonaty, ma dwóch dorosłych synów. Z kawalerią związany od listopada 2004 roku, współtwórca Stowarzyszenia Szwadron Niepołomice w Barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego. W stowarzyszeniu pełni funkcję zastępcy dowódcy oddziału i kwatermistrza. Prawo do noszenia żółtych barwy 8 PU otrzymał w marcu 2005 roku na Wawelu od prof. Jacka Woźniakowskiego podoficera 8 Pułku Ułanów. W kwietniu 2009 roku zajął VI miejsce w Zawodach Militari w Poznaniu, posiada własnego konia, z którym odbył wiele oficjalnych i nie oficjalnych imprez kawaleryjskich, np. brał udział w kręceniu ujęć do filmu „1920 Bitwa Warszawska” Jerzego Hofmana oraz w Wielkiej Rewii Kawalerii na Krakowskich Błoniach w 2013 roku, w 80 rocznicę tego wydarzenia. Współtwórca „Regulaminów FKO”, odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem „Pro Patria” , „Pro Memoria”, złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i innymi.  Ukończył kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Jadza Konna i jest posiadaczem Złotej Odznaki PZJ. 

Zbigniew Kamczyk-Godowski rtm. kaw. och.

Od 2013r. założyciel i dowódca Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich. W 2008r. nobilitowany z herbem rodzinnym "Odrowąż", z tytułem margrafa filialu Silesia przez szlachtę wielkopolską. Od 2010 do 2013r. lat Prezes Stowarzyszenia Jazda Polska. Prezes TKKF JU- JITSU TYGRYS TEAM, od 20 lat strażak ochotnik, płetwonurek, skoczek spadochronowy, ratownik medyczny. Od ponad 20 lat właściciel agencji ochrony, technik ochrony fizycznej osób i mienia. Zdobyte tytuły licencjata na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz magistra Bezpieczeństwa Narodowego w specjalności kryminalistyka i techniki śledcze ,menadżer do spraw bezpieczeństwa oraz instruktor strzelectwa sportowego i bojowego , instruktor jazdy konnej, instruktor ju- jitsu, w którym zdobył 3 DAN i czarny pas. Wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Europy i Polski w karate federacji IBF.

Robert Mazur rtm. kaw. och.

Robert Mazur to sprawdzony patriota i pasjonat oręża polskiego, hobbysta, wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Posiada stopień rotmistrza kawalerii ochotniczej i jest kawalerem oficerskiej odznaki pamiątkowej 13. Pułku Ułanów Wileńskich.  Odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi, brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Pro Memoria i Pro Patria, Tatarskim Medalem Dżelal ed Dina oraz Medalem IPN "Świadek Historii".Współzałożyciel i Prezes Fundacji i Stowarzyszenia Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich – organizacji, która od 2000 roku poprzez wykonywanie założeń statutowych prowadzi m.in. działania promujące kawalerię polską w Województwie Świętokrzyskim w kraju i na Litwie.W ramach swojej działalności Robert Mazur realizuje działania proobronne, patriotyczne, wychowawcze i kulturalne na rzecz mieszkańców Kielc i regionu świętokrzyskiego.  Od lat osiemdziesiątych XX wieku - poprzez Drużyny Kawalerii Harcerskiej, związany z ruchem kawaleryjskim w Polsce.     

Piotr Piekarczyk ppor. kaw. och.

Od 1994 instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna. Instruktor harcerski (1990-96) – podharcmistrz. Od końca lat 90-tych do chwili obecnej członek władz Klubu Jeździeckiego – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Podkowa” w Podkowie Leśnej. Zawodowo zajmuje się kartografią. Z kawalerią związany od grudnia 1998 roku. Początkowo w ramach Konnego Przysposobienia Wojskowego „Krakus” przy Szkole Jazdy Konnej Pa-Ta-Taj, a od 2000 roku w Ochotniczym Szwadronie Kawalerii im. 1 Pułku Szwoleżerów JP przy Stowarzyszeniu Szwadron Jazdy RP w Warszawie-Starej Miłośnie. Instruktor Wyszkolenia Kawaleryjskiego (2002). Od jesieni 2016 roku dowódca Oddziału. Odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Medalem „Pro Patria” i wieloma odznakami honorowymi. por. kaw. och. Piotr Piekarczyk 

Andrzej Gładysz ppłk.

Podpułkownik, ale nie od zawsze…Urodził się 1965 w Krzepicach niedaleko Częstochowy. Po ukończeniu szkoły średniej w 1984 wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Promocja na pierwszy stopień oficerski 03.09.1988 (chociaż niektórzy mówią,że ppor. to jeszcze nie oficer). Pierwszy przydział służbowy - dowódca plutonu, a następnie  dowódca kompani łączności dalekosiężnej  w 15  Brygadzie Radioliniowo -Kablowej w Sieradzu. W 1996r. otrzymał przydział do 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii  Pancernej im. Gen.  Zygmunta Podhorskiego. W 1996 rozpoczął również  studia w Bydgoszczy na kierunku Elektronika i telekomunikacja.  Rok 2001 to praca w 15 GBZ w Giżycku . W 2006 r został skierowany 36  Brygady Zmechanizowanej im.  Legii Akademickiej w Trzebiatowie. W tym samym roku  rozpoczął podyplomowe studia  PSOT w AON w Warszawie, a po ich ukończeniu służbę  w  20 BZ w Bartoszycach na stanowisku Szefa Sekcji Łączności  Brygady .  W 2007 r na własną  prośbę  został skierowany z 20  BZ do 15 GBZ również na stanowisko Szefa Sekcji S – 6.  Po ukończeniu kursu Operacyjno Taktyczny w AON w Warszawie w 2010 r wyznaczono go na  D-cę batalionu dowodzenia.  Rok 2011 – 2012 to służba w PSZ w Afganistanie.Obecnie ppłk rez. w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych. 

Komisja Rewizyjna

Arkadiusz Łankowski ppor. kaw. och.

Arkadiusz ŁankowskiPodporucznik kawalerii ochotniczej (od 17. 11. 2016), zgodnie z Regulaminem Popisu FKO.Założyciel i prezes Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich.Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna ukończony pozytywnie w marcu 2006 r. (KJ Lewada w Zakrzowie).Srebrna Odznaka Jeździecka PZJ, Nr 514/06/09.Ukończone kursy CWKO: I stopnia (2014), II stopnia (2015), III stopnia (2017).Kursy CWKO w trakcie: SPKO (od 2017). 

Robert Galara chor. kaw. och.

Przedsiębiorca. Absolwent Politechniki Opolskiej (kier. Mechanika i Budowa Maszyn)+ studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim (kier. Biznes).W kawalerii ochotniczej od 10 lat.Zainteresowania to zarówno kawaleria II RP jak i okresu napoleońskiego oraz polskich powstań narodowych XIX wieku; udział w rekonstrukcjach w kraju i w całej niemal Europie (m.in: Borodino pod Moskwą, Lipsk, Waterloo, Nysa, Kłodzko, Koźle, Srebrna Góra, Olszynka Grochowska) oraz rożnych działaniach edukacyjnych. Kolekcjoner wydawnictw książkowych o charakterze historycznym.  

Michał Andrzejak Ułan

ur. 1964 w Poznaniu. Instruktor ZHP (od 1980), następnie w NRHRP i członek założyciel ZHR. Od 1981 r. związany z Rodziną 15. Pułku Ułanów Poznańskich, jeden z głównych organizatorów Dni Ułana – Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich (od 1986). Członek założyciel i członek zarządu TbŻiP 15.PUP (1991 – 2005), członek Stow. Miłośników Dawnej Broni i Barwy (1991 – 2001). Członek założyciel i prezes Stow. Twierdza i Dawny Garnizon Poznań. Od trzech kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Stow. Federacja Kawalerii Ochotniczej RP. Członek Kapituły Barw i Tradycji Pułków Kawalerii i Artylerii Konnej II RP.Od wielu lat, w zakresie wiedzy o kawalerii i historii wojskowości, współpracuje z jednostkami Wojska Polskiego, jednostkami samorządowymi i instytucjami kultury w regionie oraz kraju. Prezes „Porozumienia dla Twierdzy Poznań”.Uhonorowany prawem do noszenia Odznaki 15. PUP (1984), co potwierdziła rezolucją londyńska Kapituła Znaku Pułkowego (1993). Za swoją działalność wyróżniony m.in., odznaką „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” (1994), odznaką „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych” (2008), Odznaką 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (2016). 

Sąd Honorowy

Mirosław First por. kaw. och.

Kamil Kowalczyk por.

Bartłomiej Czech-Kosiński ppor. rez.

Mariusz Kowalski chor. kaw. och.

Dariusz Wlazło chor. kaw. och.