Aktualności

Święto Kawalerii

W dniach 10 i 11 września odbędą się w Warszawie uroczystości Święta Kawalerii RP organizowane przez Federację Kawalerii Ochotniczej na terenie i przy wsparciu Dowództwa Garnizonu Warszawa.
 
Odziały zrzeszone w FKO zobowiązane są do wystawienia pocztów sztandarowych konnych w sile siedmiu kawalerzystów (6. + dowódca).
Szczegółowe informacje zostaną przesłane do oddziałów na adresy dowódców.
W dniu 9 września rozpoczną się Zawody Militari Mistrzostwa Polski.

Upamiętnienie rtm. Henryka Leliwy - Roycewicza

Czołem Koledzy Kawalerzyści,

Szkolenie strzeleckie dla członków Federacji Kawalerii Ochotniczej

Zgodnie z przyjętym w MON "Planem Współpracy" na rok 2016 w dniu 8 kwietnia br. odbyło się w Tomaszowie Maz. "Szkolenie strzeleckie dla członków Federacji Kawalerii Ochotniczej" wg programu: przeprowadzenie szkolenia strzeleckiego dla członków Federacji z budowy i eksploatacji broni strzeleckiej, udostępnienie broni strzeleckiej wraz z instruktorami, trenażera Śnieżnik, Czantoria, Cyklop.