Aktualności

Walny zjazd delegatów FKO

Walny zjazd delegatów FKO
W dniach 21-22 października br. odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd
Delegatów Federacji Kawalerii Ochotniczej RP. W dwudniowym spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele 14 oddziałów w barwach 1 i 3 Pułku Szwoleżerów, 1, 3, 8, 9, 13, 15, 20 i 23
Pułku Ułanów oraz 2 PSK, P3SK i Stowarzyszenia „Przysiecz”.
Zjazd Delegatów uchwalił nowy statut Federacji oraz regulaminy: Członkowski, Sądu
Honorowego i Popisu Oddziału.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów FKO

Walny zjazd delegatów FKO
Obrady Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów odbęda się w Sali Konferencyjnej Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, dniach  21-22 października 2017 r.
W dniu 21 października 2017 obrady rozpoczną się o godzinie 11:00.
 
W załączeniu znajduje się projekt nowego statutu. 

MIstrzostwa Polski MILITARI - program i zaproszenie

Zaproszenie i szczegółowy program znajdą państwo pod tym linkiem: ZAPROSZENIE